web space | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

back to the roots! be a part of the all Hungarian forest co-ownership! Adopt a tree in Transylvania! An open project for all emigrants with Hungarian origin ADOPT A TREE FOGADJON ÖRÖKBE EGY FÁT

 Vissza a gyÖkerekhez! Back to the rootsMég ég bennünk a tűz!Legyen részese az Összmagyar kÖzbirtokosságnak! Fogadjon ÖrÖkbe egy fát Erdélyben! Nyitott terv minden Kárpát- medencébÔl elszármazott magyarnakLEGYEN RÉSZE AZ ÖSSZMAGYAR KÖZBIRTOKOSSÁGNAK!!! FOGADJON ÖRÖKBE VAGY ÜLTETESSEN EGY FÁT A BEKECSI HEGYEKBEN!

Home again - Újra otthon
Home Tartalom Contents Link - Kapocs Hirek News The forest - Az erdő Location A helyszin Property - Tulajdonjog Kitételek és feltételek Terms and conditions for adoption Gyakori kérdések Frecvently asked Questions Vissza a gyökerekhez Back to the roots Szolgáltatások ServicesADOPT A TREE THE IDEAL, LONG LASTING GIFT WHICH GROWS IN TIME!

 

Az Új Évezred, ha nem is a legnagyobb, de a legnagylelkűbb terve
maybe not the greatest, but certainly the most generous project of the new millennium

Home again - Újra otthon

Our Mission - Küldetésünk
Our mission is a very generous one. We want to offer the possibility for everyone with Hungarian origin to raise a living memorial in his homeland to it's and for his ancestors roots.
A
küldetésünk számunkra megtiszteltetés.Fel akarjuk kínálni a lehetôséget minden Kárpát-medencébôl elszármazott nemzettársunknak, hogy élô emlékművet állíthasson saját és ôsei eredetének szülôföldjén.

Projects caracteristics - A terv sajátosságai

This project is unique! We offer the possibility for all with Hungarian roots to adopt, or plant a tree in the Transylvanian mountains. The tree's name is choused by the adopter. This is a living memorial which grows in time!

Ez  a maga nemében egyedülálló terv! Felajánljuk a lehetôséget mindenki számára, aki magyar gyökerekkel rendelkezik, hogy örökbefogadjon, vagy ültettessen egy fát az erdélyi hegyekben. Az örökbefogadott fa nevét, az örökbefogadó választja. Ez egy élô emlékmű, amely az idô  múlásával nô!

 Our project include also an environment protection part . By adopting a tree You can bring your very personal contribution to prevent deforestation. Make it personal! Your adoption decision can save a tree!!!

 Tervünknek van egy környezetvédelmi oldala is. Egy fa örökbefogadásával személyesen hozzájárulhat az erdôírtás megelôzéséhez és az újraerdôsítéshez. Tegye személyes ügyévé! Az Ön döntése egy fa életét mentheti meg!!!

Contact Information -  Kapcsolatfelvétel

You can contact us at the following addresses and numbers:
A
következô címeken és számokon vehetik fel velünk a kapcsolatot:

Telephone , Telefon
0040-265-245351
Postal address Posta cím
Bucinului No6,Targu Mures,540526 Romania
Electronic mail E-postabiothinkerknight@yahoo.com
General Information Általános információk:
Adotion Örökbefogadás:
treeadoption@yahoo.com
Adopters Support Örökbefogadók támogatása:
adoptioncenter@freemail.hu
Webmaster webmester:
biothinkerknight@yahoo.com

Visit this Ring's Home Page!
Virtual CAFÉ Webring site owned by Nagy Erzsébet
 
[ Prev 5 | Prev | List | Next Next 5
Join | Rand | Stats ]

[ Home ] Tartalom ] Contents ] Link - Kapocs ] Hirek ] News ] The forest - Az erdő ] Location A helyszin ] Property - Tulajdonjog ] Kitételek és feltételek ] Terms and conditions for adoption ] Gyakori kérdések ] Frecvently asked Questions ] Vissza a gyökerekhez ] Back to the roots ] Szolgáltatások ] Services ]

Send mail to biothinkerknight@yahoo.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Tree Adoption Center Transylvania® "...We don't inherit the forest from our fathers, we loan it from our grandchildrens...""...Nem apáinktól örököltük az erdôt, hanem az unokánktól kaptuk kölcsön..."Revised: 10/16/03.